Skip to main content
Secțiune:

Regulament de organizare și funcționare a liceului

Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea LEGEA învățământului preuniversitar, adoptată de Parlamentul României – MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613/5.VII.2023 – valabilă începând cu anul şcolar 2023-2024), ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” (ROF LTAL), numit în continuare Regulament, și ale Regulamentului intern. Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este elaborat de către un colectiv de lucru, numit prin hotărârea Consiliului de administraţie din care fac parte: cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiei sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor Parentes, respectiv de consiliul şcolar al elevilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Regulament de organizare și funcționare a liceului

Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea LEGEA învățământului preuniversitar, adoptată de Parlamentul României – MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613/5.VII.2023 – valabilă începând cu anul şcolar 2023-2024), ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” (ROF LTAL), numit în continuare Regulament, și ale Regulamentului intern. Proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” este elaborat de către un colectiv de lucru, numit prin hotărârea Consiliului de administraţie din care fac parte: cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiei sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor Parentes, respectiv de consiliul şcolar al elevilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


rof