Skip to main content

Hotărâri Consiliu de administrație

Hotărârea nr. 20/09.10.2023

Se aprobă transferul elevului XXXXX, cls.a IX-a A, plecat la Liceul Teologic Penticostal ”Betel”, Oradea.

Hotărârea nr. 19/09.10.2023

– Se aprobă Planul Managerial al directorului Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul intern al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul internatului de la Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă modificările la Planul de Dezvoltare Instituțională al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul – Se aprobă Codul de etică al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2022-2023.

Hotărârea nr. 18/25.09.2023

Se aprobă transferul elevului XXXXX, cls.a X-a, la C.E. ”Partenie Cosma”, Oradea, în clasa a X-a D, la liceul nostru.

Hotărârea nr. 17/25.09.2023

– Se aprobă tematica și graficul ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Plan pentru activitățile educative curriculare și extracurriculare, pentru anul școlar 2023-2024. – Se aprobă Planul de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar și schema de încadrare a personalului nedidactic pentru anul școlar 2023-2024; – Se aprobă Statul de personal pentru anul școlar 2023-2024; Art. 5. Se aprobă Fișa postului pentru toți angajații școlii și fișele de autoevaluare pentru anul școlar 2023-2024; – Se aprobă Planificarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic, pentru anul școlar 2023-2024; – Se aprobă orarul școlii, pentru anul școlar 2023-2024 – Se aprobă Graficul notării ritmice de la Liceul Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2022-2023. – Se aprobă Graficul de monitorizare și control, pentru anul şcolar 2023-2024.

Hotărârea nr. 16/25.09.2023

Se aprobă constituirea Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Aurel Lazăr” Oradea, an şcolar 2023 – 2024, cu următorii reprezentanți: – președinte – prof. XXXXX – membri: – prof. XXXXX – prof. XXXXX – prof. dr. XXXXX – prof. XXXXX – reprezentanți ai – părinților – XXXXX – XXXXX – Primarului – prof. XXXXX – Consiliului Local – jr. XXXXX – prof. dr. XXXXX – elevilor – XXXXX

Hotărârea nr. 15/18.09.2023

Se aprobă scutirea de la plata chiriei, pentru luna august 2023, pentru firma XXXXX SRL

Hotărârea nr. 14/18.09.2023

– Se aprobă modificarea studierii limbii străine 2, la elevul XXXXX (clasa a IX-a B), la limba franceză. – Se aprobă modificarea tudierii limbii străine 2, la elevul XXXXX (clasa a IX-a B), la limba germană.

Hotărârea nr. 13/18.09.2023

Se constituie comisia de acordare a burselor

Hotărârea nr. 12/18.09.2023

Se atribuie închirierea cantinei, pe baza unui contract, firmei XXXXX S.R.L.

Hotărârea nr. 11/11.09.2023

Se atribuie pentru anul şcolar 2023-2024, după cum urmează: – d-na prof. XXXXX, va avea 16 ore de matematică; – dl. prof. XXXXX, va avea 9 ore de educație fizică.