Skip to main content

Anunțuri și rezultate selecție elevi

Proiect cu acreditare Erasmus – Domeniul Educație Școlară nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000114392 (an II) ”From Awareness to Action: Teenagers Embracing Sustainability, Wellbeing, and Inclusion”

Hotărârea nr. 19/09.10.2023

– Se aprobă Planul Managerial al directorului Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul intern al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul internatului de la Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă modificările la Planul de Dezvoltare Instituțională al Liceului Teo…

Hotărârea nr. 18/25.09.2023

Se aprobă transferul elevului XXXXX, cls.a X-a, la C.E. ”Partenie Cosma”, Oradea, în clasa a X-a D, la liceul nostru.

Hotărârea nr. 17/25.09.2023

– Se aprobă tematica și graficul ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Plan pentru activitățile educative curriculare și extracurriculare, pentru anul școlar 2023-2024. – Se aprobă Planul de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar și schema de încadrare a personalului …

Latest Business

nov. 1, 2023

Bilanț de mobilități individuale ERASMUS+

BILANȚ DE MOBILITĂȚI INDIVIDUALE ERASMUS+ la  Liceul Teoretic “Aurel Lazăr”             Pe parcursul anului școlar 2022-2023, Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” a desfășurat activitățile anului I al Acreditării Erasmus+ din cadrul proiectului “Pentru o școală prietnenoasă, digitală și verde”, finanțat de Comisia Europeană, prin ANPCDEFP.             În cadrul acestui proiect, pe lângă cele 5 mobilități de grup ale elevilor realizate în Belgia, Germania, Franța, Norvegia și Olanda și cele 5 misiuni de observare în școli partenere s-au derulat și 9 mobilități individuale ale cadrelor didactice…