Skip to main content

Anunțuri și rezultate selecție elevi

Proiect cu acreditare Erasmus – Domeniul Educație Școlară nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000114392 (an II) ”From Awareness to Action: Teenagers Embracing Sustainability, Wellbeing, and Inclusion”

Hotărârea nr. 19/09.10.2023

– Se aprobă Planul Managerial al directorului Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul intern al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul internatului de la Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă modificările la Planul de Dezvoltare Instituțională al Liceului Teo…

Hotărârea nr. 18/25.09.2023

Se aprobă transferul elevului XXXXX, cls.a X-a, la C.E. ”Partenie Cosma”, Oradea, în clasa a X-a D, la liceul nostru.

Hotărârea nr. 17/25.09.2023

– Se aprobă tematica și graficul ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Plan pentru activitățile educative curriculare și extracurriculare, pentru anul școlar 2023-2024. – Se aprobă Planul de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar și schema de încadrare a personalului …
dec. 4, 2023

Anunțuri și rezultate selecție elevi

Anunț selecție elevi clasa a XI-a și a XII-a Vezi document Rezultatele concursului de selecție a elevilor de clasa a XI-a și a XII-a Vezi document

nov. 20, 2023

Acreditare ERASMUS+ (An II)

Anul II de acreditare ERASMUS+ pentru Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” – Continuitate pe termen lung a accesului la mobilități europene” Vezi document Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară” – nr. referință: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000114392 Vezi document Găzduirea unei mobilități – grupuri de elevi – Vezi document