Skip to main content

Anunțuri și rezultate selecție elevi

Proiect cu acreditare Erasmus – Domeniul Educație Școlară nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000114392 (an II) ”From Awareness to Action: Teenagers Embracing Sustainability, Wellbeing, and Inclusion”

Hotărârea nr. 19/09.10.2023

– Se aprobă Planul Managerial al directorului Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul intern al Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Regulamentul internatului de la Liceului Teoretic Aurel Lazăr, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă modificările la Planul de Dezvoltare Instituțională al Liceului Teo…

Hotărârea nr. 18/25.09.2023

Se aprobă transferul elevului XXXXX, cls.a X-a, la C.E. ”Partenie Cosma”, Oradea, în clasa a X-a D, la liceul nostru.

Hotărârea nr. 17/25.09.2023

– Se aprobă tematica și graficul ședințelor Consiliului de Administrație și Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Aurel Lazăr Oradea, pentru anul şcolar 2023-2024. – Se aprobă Plan pentru activitățile educative curriculare și extracurriculare, pentru anul școlar 2023-2024. – Se aprobă Planul de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar și schema de încadrare a personalului …
oct. 20, 2023

18 octombrie – Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane

De asemenea, inspector principal Ghinea Ștefan din cadrul IPJ Bihor – Biroul Siguranță Școlară le-a prezentat elevilor cauzele și implicațiile fenomenului de bullying și cyberbullying asupra dezvoltării psihice și prevenirea efectelor negative ale acestuia, precum și aspecte referitoare la prevenirea și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri și substanțe psihoactive.

oct. 17, 2023

„Cine salvează o viață, salvează o lume” este tema concursului, Go4 life – 2023

Startul s-a dat în curtea Muzeului Țării Crișurilor, iar cele 12 probe s-au desfășurat în diferite puncte din oraș. Dintre cele 50 de echipaje, liceul nostru a fost reprezentat de două echipaje: un echipaj format din elevi din clasa a IX-a și un echipaj format din elevi din clasa a X-a B, profil Științe ale Naturii. Echipajul lăzărist format din elevii clasei a X-a B au obținut premiul al treilea.    Asta demonstrează că, deși sunt doar în clasa a X-a, cei cinci elevi ai noștri au făcut față cu brio probelor din concurs. Multe felicitări lor și doamnelor profesoare care s-au implicat în ac…